Marhaban4u.com

MESYUARAT AGONG PERTAMA KOPERASI DAN TARAWIKH AFATS 2009

Tuesday, May 05, 2009

Sunday, May 03, 2009

Citrawan dan citramaya

Ruhanie Ahmad

Dalam satu jamuan makan malam dengan sekumpulan bloggers tanahair di Kuala Lumpur baru-baru ini, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Dr Rais Yatim, menyarankan kita mencipta istilah Bahasa Melayu bagi blog dan blogger.

Saya mengambil lebih seminggu untuk membelek kamus dan membaca buku mengenai ICT untuk mendapatkan istilah paling sesuai bagi kedua-duanya. Malam tadi saya memutuskan dua pilihan, iaitu blog diistilahkan dalam Bahasa Melayu sebagai lamancitra atau citramaya dan blogger pula sebagai pencitra atau citrawan. Bagaimanapun, beberapa sahabat saya bersetuju blog diistilahkan sebagai citramaya dan blogger sebagai citrawan.

Ada juga sahabat yang mencadangkan agar blogger lelaki diistilahkan sebagai citrawan dan perempuan sebagai citrawati. Tetapi, oleh kerana istilah blogger adalah mesra gender, wajarlah kita istilahkan blogger hanya sebagai citrawan.

Kamus Besar Bahasa Melayu (Utusan) memberikan maksud citra dalam bentuk kata-kata teras sebagai gambar, gambaran, wujud, rupa, bentuk, lukisan, arca. Ini bermakna bahawa menurut kamus ini, citra adalah suatu gambaran yang wujud dalam bentuk, rupa, lukisan dan arca.

Kamus Dewan Bahasa pula memberikan erti kepada citra sebagai gambar, lukisan, arca. Ini bermakna kamus ini juga hanya menitikberatkan bentuk fizikal iaitu gambar, lukisan dan arca.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan empat maksud citra. Satu: dari segi kesusasteraan Melayu klasik, citra bermakna rupa, gambar, gambaran. Dua: dari sudut pengurusan, citra bermaksud gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai peribadi, perusahaan, organisasi atau produk. Tiga, dari aspek sastera, citra adalah kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sesebuah kata, frase, atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas di karya prosa dan puisi. Empat, dari konteks perhutanan, citra adalah data atau informasi dari potret udara untuk bahan evaluasi.

Kata-kata teras kepada maksud citra daripada ketiga-tiga kamus berkenaan adalah gambar, gambaran, bentuk, rupa, lukisan, arca, kesan mental, kata, frase, kalimat, informasi dan evaluasi. Keseluruhan kata-kata teras ini boleh membawa maksud bahawa citra adalah gambaran atau persepsi umum yang lahir daripada rupa, bentuk, lukisan, acra, barisan kata-kata, frase, kalimat dan informasi yang boleh memberikan kesal mental atau pun boleh dievaluasikan.

Dalam kata-kata yang lain, citra adalah sesuatu yang abstrak. Ia boleh ditakrifkan sebagai pemikiran, imajinasi, persepsi, reaksi, evaluasi atau pendapat seseorang insan setelah membaca, meneliti atau menghayati sesuatu gambar, lukisan, arca, puisi, prosa, maklumat ataupun data.

Maksud yang saya bina ini hampir bertepatan dengan maksud blog. Untuk pembinaan istilah ini, saya definisikan blog sebagai sebuah halaman siber yang interaktif yang memaparkan teks, gambar dan suara secara keseluruhannya, secara bercampur-campur atau secara berasingan untuk menimbulkan kesan mental kepada pembacanya, untuk dinilai oleh pembacanya atau untuk mendorong reaksi dalam bentuk komen daripada pembacanya.

Definisi blog seperti di atas mempunyai persamaan dengan maksud perkataan citra kerana kedua-duanya membabitkan aspek pemikiran, imajinasi, persepsi, reaksi, evaluasi atau pendapat manusia. Kesan mental akan wujud daripada seseorang insan sesudah ia meneliti, memahami serta menghayati sesuatu prosa, puisi, lukisan, gambar ataupun arca. Kesan mental juga akan lahir daripada seseorang insan setelah mengakses sesuatu blog, membaca postingnya sama ada dalam bentuk teks, video ataupun audio. Impak daripada penghayatan, pemahaman dan penelitian sesuatu gambar, lukisan, arca ataupun posting adalah citra kepada gambar, lukisan, arca ataupun posting terbabit.

Oleh sebab itu, kalau laman siber yang memberikan citra ini diistilahkan dalam Bahasa Inggerisnya sebagai blog, manis sungguh jika laman yang sama kita istilahkan dalam Bahasa Malaysia sebagai laman citra. Bagaimanapun, oleh kerana alam siber atau alam digital yang menjadi domain sesuatu blog di angkasaraya juga dikenali dalam Bahasa Melayu sebagai alam maya, manis sungguh jika blog atau laman citra ini diistilahkan sebagai citramaya. Dan, oleh kerana pemilik blok dikenali sebagai blogger, adalah wajar jika pemilik dan pengoperator citramaya ini kita istilahkan dalam Bahasa Melayu sebagai citrawan.

Lantaran itu, jika anda sependapat dengan saya, mulai hari ini kita istilahkanlah blog sebagai citramaya dan blogger sebagai citrawan. Mulai hari ini juga wajar kita hebahkan ke seluruh dunia nusantara, blog adalah citramaya dan blogger adalah citrawan.

Saya bukannya seorang pakar bahasa. Tetapi, saya mendedikasikan masa kira-kira seminggu untuk membina istilah ini kerana menyahut seruan Rais. Mudah-mudahan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan yang cukup halus jiwa seninya ini sudi menerima istilah ini dengan sepenuh hati.

Saya tidak akan mempaten atau mengcopyrightkan istilah ini kerana sebagai seorang citrawan sejak Jun 2006, saya rasa inilah sumbangan kecil saya kepada dunia citramaya Malaysia dan kepada warga citrawan tanahair seluruhnya.

Saya percaya istilah ini akan menerima legitimasi dan pengiktirafan sewajarnya bila Rais dan kita semua setuju mengguna serta mempopularkan kedua-duanya secara yakin dan meluas sehingga ianya meniti dari bibir ke bibir dan menjadi buat mulut di Malaysia.

Akhir sekali, marilah kita mula gelarkan diri kita sebagai citrawan dan blog kita sebagai citramaya. Kepada saya, citramaya saya adalah kuda-kepang dan puteramaya. Sebagai seorang citrawan, saya akan akan sentiasa berusaha untuk berpegang teguh kepada disiplin dan akauntabiliti diri sendiri dalam berkarya menerusi citramaya di alam siber!
7 comments Links to this post

No comments: