Marhaban4u.com

MESYUARAT AGONG PERTAMA KOPERASI DAN TARAWIKH AFATS 2009

Friday, February 13, 2009

KOUTA 10%

August 29th, 2008

Sejak ditubuhkan, UiTM telah melahirkan lebih daripada 350,000 graduan dalam pelbagai bidang. Sungguhpun demikian ini masih belum mencukupi. Oleh kerana peningkatan populasi penduduk, kini Malaysia mempunyai lebih kurang 27 juta orang penduduk dengan peratus dalam lingkungan 16 hingga 64 tahun adalah dianggarkan seramai 17 juta. Manakala tenaga kerja Malaysia kini ialah hampir 11 juta. Oleh itu jumlah yang disumbang oleh graduan UiTM secara kumulatif yang rata-rata semuanya bumiputera masih sedikit (lebih kurang 2% sahaja). Di samping itu statistik jumlah penduduk yang akan memperolehi pendidikan tinggi dianggarkan pada 3.3 juta pada tahun 2010, manakala sasaran enrolmen UiTM pada tahun itu dijangka pada 200,000. Angka ini merupakan hanyalah 6% daripada jumlah anggaran keseluruhan tersebut. 94% lagi adalah terbuka kepada semua kaum. Oleh itu UiTM masih relevan untuk dikekalkan dalam menyedia peluang pendidikan kepada bumiputera, kini dan pada masa hadapan. Ini hakikat yang perlu diketahui bahawa kita belum mencapai apa yang seharusnya kita capai.

No comments: