Marhaban4u.com

MESYUARAT AGONG PERTAMA KOPERASI DAN TARAWIKH AFATS 2009

Thursday, March 19, 2009

http://rarwrites.blogspot.com
Thursday, March 19, 2009
Berdakwah dan bercerai dengan SMS?

Muslimah, Mac 2009
Apabila kita merenung kembali era dan aura dakwah Islamiah pada zaman tahun 70-an , ternyata banyak perbezaan yang telah berlaku baik yang telah dicernakan di menara gading ataupun realiti muharik yang menunjangi perjuangan dan gerakan Islam pasca dunia kampus.

Semasa angin perubahan kesedaran untuk kembali kepada Islam sebagai Manhajul hayah baik di timur mahupun di barat , dunia baru dikejutkan dengan Revolusi Iran yang membawa Ayatullah Khomeni ke mercu kuasa sebagai ulamak dan umarak pada 1979.

Memang semangat revolusi itu sedikit sebanyak tertempias di mana-mana tetapi kurang mendapat momentum di negara-negara umat Islam yang rata-rata daripada aliran Sunni meski natijah daripada peristiwa tersebut membuktikan Islam jika diberi peluang berkuasa boleh menstrukturkan landskap politik sesebuah negara.

Amerika yang telah sekian lama menjadi idola rejim lama Shah di Iran terkejut dan dengan secepat kilat mendendangkan bahaya Militan Islam dan suara itu dikumandangkan di setiap pelusuk bumi lantas kewujudan program usrah di mana-mana ditanggapi sebagai petanda bahaya kepada budaya hedonisme.

Ekoran daripada serangan ke atas World Trade Centre pada 11 September 2001 Amerika telah mengarahkan senjata perangnya ke atas negara-negara umat Islam walaupun secara fizikal hanya Iraq dan Afghanistan yang menjadi mangsa, kata-kata Bush “sama ada anda bersama Amerika tau bersama teroris” tiba-tiba membungkamkan gerakan Islam alami.

Istilah sekularsime mula bergema untuk diteliti persis yang disohorkan semasa zaman Niccolo Machiavelli (1469-1527) pemikir Renaissance pengarang The Prince yang menggagaskan ‘The end justifies the means” bagi mencapai kekuasaan dan beliaulah di antara jaguh yang mencanangkan pemisahan di antara agama dan negara.

Bahaya sekularisme yang telah terbukti mempunyai peranan untuk menghancurkan Empayar Uthmaniyah terbukti apabila ia terkubur pada 24 Mach 1924 di Turki dibincangkan di mana-mana dan ia menjadi wacana gerkan Islami alami hatta sehingga kini terdapat usaha untuk kembali kepada syariat yang syumul.

Nama-nama seperti Assyahid Hassan Al-Banna, Syed Qutb, Abul Hassan Ali-Nadawi, Sayyd Abul’Ala Al-Maududi dan banyak lagi nama-nama pemikir Islam mula menjadi sebutan pada awal 70-an di Malaysia dan teks usrah pada masa itu diambil daripada buku karangan tokoh-tokoh berkenaan.

Dalam tahun 70-an gerakan Islam begitu menonjol di Malaysia seperti Darul Arqam, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Jamaah Tabligh, Islamic Representive Council (IRC) satu gerakan yang dipelopori oleh jurutera di London dan kemudinnya ia bertukar menjadi Jamaah Islam Malaysia (JIM), Usrah Iran, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan badan-badan yang ada nama dan tidak ada nama.

Jamaah yang terus beroperasi yang terkenal dengan enam prinsip dan tidak terlibat dengan mana-mana parti politik adalah Jamaah Tabligh yang diasaskan di India sentiasa istiqamah dengan program khuruj (keluar) 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan dan setahun untuk mengajak manusia kepada Islam yang syumul.

Semasa dakwah bermula di Malaysia banyak mehnah yang diharungi terutamanya bagi muslimah yang mengenakan pakaian furdah sehinggakan dimomokkan sebagai “hantu pucong” dan sebagainya dan bicara menutup aurat pada zaman itu adalah sesuatu yang digeruni.

Hari ini semua kita faham tuntutan untuk muslimah menutup aurat di hadapan lelaki ajnabi dan penutupan aurat atau kewajipan perempuan untuk memakai tudng bukan lagi isu sebab tentera dan polis muslimah di Malaysia sendiri sudan memakai tudung sebagai sebahagian daripada uniform kerja mereka.

Zaman terus berlalu, dan apa yang diharapkan para muharik yang telah lama ditarbiyah baik yang melalui proses tarbiyah jasadi, tarbiyah ruhiyyah, tarbiyah haraki dan tarbiyah syahsiah akan meninggalkan legasi kepada generasi pengganti kerana kerja dakwah tidak ada cuti dan ia berterusan seperti sabda Nabi s.a.w. Al jihadu madhin ila Yaumil Qiyamah (Jihad itu berterusan hingga hari kiamat).

Apabila disebut jihad kita janganlah menyempitkan kosep jihad yang luas yang tidak semestinya mengangkat senjata di medan perang kerana Rasulullah s.a.w. sendiri bersabda ;“Kita kembali daripada medan jihad yang kecil (peperangan) kepada medan jihad yang lebih besar iaitu jihad melawan nafsu”.

Lantas jika berlandaskan kepada hadis berkenaan kita tidak perlu bersusah-susah lagi kerana jihad yang paling aula adalah memerangi hawa nafsu sendiri dan cukuplah kita duduk di rumah dan kita tidak perlu memikirkan orang lain kita jagalah keluarga kita sendiri daripada bakaran api neraka orang lain nafsi-nafsi.

Tetapi apa yang diajarkan bukan begitu kerana Rasulullah s.a.w. mengibaratkan umat Islam ini bagai di dalam satu bahtera maka jika ada penumpang yang di bawah yang cuba untuk menebuk lantai bathera untuk mendapatkan air maka dengan kita-kita sekali akan karam.

Adalah menjadi tugas kita untuk membuat kerja dakwah berdasarkan kemampuan kita sesuai dengan hadis Nabi s.a.w .; “sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat”, kerana setiap daripada kita adalah pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan tentang siapa yang kita pimpin apabila kembali mengadap Allah Robul Jalil di Yaumil Mahsyar.

Di antara saranan dakwah yang strategik, praktikal dan efisien sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat adalah berdakwah dengan Layanan SMS (Short Message Service) apalagi dengan semakin bercambahnya layanan serupa dengan segala bentuk nama dan jenis yang boleh dimanfaatkan oleh kaum Muslimin sebagai consumer untuk tujuan dakwah.

Dalam zaman internet yang turut mengundang gejala fasad dan fitan kini, daripada fenomena yang tidak akan menjadikan Muslim bertambah baik adalah menjadi tanggungjawab untuk kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar melalui program Dakwah Via SMS yang boleh diusahakan oleh hartawan Muslim yang ingin mengimfakkan harta mereka ke jalan mardhatilah.

Daripada bertukar-tukar mesej kasih sayang dan rindu dendam elokklah difikirkan bagaimana SMS boleh dijadikan alat dakwah termasuk pengumuman waktu solat, maklumat surah daripada Al-Quran, Himpunan Hadis dan fakta-fakta Fardu Ain yang wajib diketahui oleh setiap manusia Muslim.

Apabila sudah faham Islam, tidaklah nanti ada sang suami yang melafazkan talak melalui SMS kepada isteri kerana itu adalah satu perkara yang ironis, walaupun talak itu dibenarkan di dalam Islam tetapi modus operandi perlafazan itu sewajarnya tidak dengan mengaplikasikan medium dunia informasi digital terkini.

No comments: